Jsem bez práce, co teď?

Posted on 02/04/2013 by Katarina Bradac in Moje články

Vyšlo v časopise Báječná rodina, únor 2012

TEXT: Jana Potužníková

 

Jsem bez práce. Co teď?

Ztráta zaměstnání patří podle psychologických průzkumů mezi tři nejvíce stresující události, které nás mohou během života potkat. Když se to ale stane, nemůžete jen sedět a naříkat. Je třeba jednat!

 

Je jedno, jestli je vám dvacet, nebo čtyřicet – ztráta práce bolí. „Pojí se s ní spousta emocí. Ztráta sebevědomí, strach z budoucnosti, panika…,“ vypočítává brněnská psycholožka Mgr. Katarína Bradáč (www.katarinabradac.cz) s tím, že i když zaměstnanec dostává výpovědní lhůtu či odstupné, což mu má pomoci v adaptaci na novou životní situaci a pokrytí nákladů na živobytí, nic to nemění na tom, že emoce ho můžou paralyzovat. „Pak nedokáže využít svých schopností, zhodnotit situaci. Nemůže se hnout z místa, což posiluje pocit nedostatečnosti. Přitom není neschopný, pouze dočasně potřebuje pochopení nebo pomocnou ruku.“

Partner vás podrží!

Největší oporu by měl každý v takové situaci najít mezi nejbližšími. „I proto by měl doma o výpovědi říct co nejdříve, zejména partnerovi. Zatajováním, které může být snadné, pokud běží výpovědní lhůta a zdánlivě se nic neděje, člověk ztrácí příležitost získat v partnerovi spojence. Vystavuje se i pocitu viny, že není upřímný. Navíc – co když právě tím, že blízké informuje o ukončení zaměstnání, získá nové nabídky?“ říká psycholožka, proč je důležité doma nemlčet.

Počítejte i s dětmi

Pokud už máte děti, i ony se musí dozvědět, co se děje. Ve dvou letech asi nic nezaregistrují, ale v pěti, šesti? Už vnímají, že ten z rodičů, který nemá práci, nechodí ráno pryč nebo mění jiné denní rituály. „Jestliže děti nedostanou vysvětlení, hrozí, že jej naleznou samy a zakomponují do něj pocit viny, že za zvláštní atmosféru, které nerozumí, můžou ony,“ varuje Mgr. Bradáč a pokračuje: „Podaří-li se v době výpovědní lhůty najít nové místo, dětem stačí sdělit, že tatínek či maminka mají novou práci. Když to však nevyjde, vysvětlete jim přiměřeně věku, co se děje.“

Trpělivé hledání

Až překonáte šok, pusťte se do hledání nové práce. „Přemýšlejte předně pečlivě, co chcete v životě dělat, pak zdato znamená zůstat v oboru nebo hledat i mimo něj. Uvědomte si, že určitý počet neúspěšných pokusů při hledání práce je přirozený. Že personalisté nebo budoucí zaměstnavatelé nereagují obratem. A že nadměrnou snahou doprovázenou vyčerpáním se ničeho nedopracujete. Lidé často sklouznou do hektického hledání, zapomínají na sebe, denní režim, na rodinu,“ říká psycholožka a doporučuje: „Toto období není snadné, proto pečujte nejen o efektivní hledání, ale i o sebe. Je užitečné si uvědomit, že načas se právě hledání stává náplní práce, na niž je třeba načerpat síly. Že přicházející emoce jsou přirozené, žádost o pomoc blízkých je užitečnou strategií, že stud nebo strach je dobré nahradit vědomím, že ztráta práce není problémem, ale životní výzvou, k níž je užitečné  zaujmout efektivní postoj. A jen vy rozhodnete, zda to bude postoj oběti nebo člověka, který vezme osud do vlastních rukou.“

 

BOX: Když ztratíte práci…

Hospodářská krize přinesla zaměstnavatelům nový důvod k propouštění. Neustále se snižují stavy, výpovědi přicházejí ze dne na den. O tom, kdy můžete dostat výpověď a jak se pak zařídit jsme mluvili s Petrou Benešovou z Pracovního portálu Kariéra.cz (www.kariera.cz):

Kdy mohu dostat výpověď tzv. na hodinu?

Tento případ je ošetřen v § 55 Zákoníku práce jako okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Důvodem pro tento krok může být pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Mnohem častějším důvodem je porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Co je zvlášť hrubý způsob, není ovšem zákoníkem práce vymezeno. Při posuzování daného případu lze vycházet z obecných principů dobrých mravů a z vnitropodnikových předpisů, jež definuje pracovní řád. Proti okamžitému zrušení pracovního poměru se lze bránit soudní cestou. Ale ne všichni jím mohou být stiženi. Zákon chrání těhotné a zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené.

Dostanu-li klasickou výpověď, mohu během výpovědní lhůty chodit na pohovory?

Ano. Ze zákona vyplývá zaměstnavateli povinnost poskytnout vám pracovní volno při hledání nového zaměstnání. Volno se poskytuje ve výpovědní době (po dva měsíce) pouze na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na jeden půlden v týdnu. Je poskytováno bez náhrady mzdy nebo platu.

Co vše si mám před prvním pohovorem připravit?

Kvalitně zpracovaný životopis je nutností. K životopisu se pak připojuje i průvodní či motivační dopis. Před každým pohovorem je dobré zjistit co nejvíce informací o nabízené pozici a firmě. U většiny pohovorů zaznívají otázky typu „čeho byste chtěl v životě dosáhnout, proč jste odešel z poslední práce, kde se vidíte za 10 let atd.“. Odpovědi na by si měl uchazeč ujasnit předem. Čisté a kvalitní oblečení je samozřejmostí.

Když se mi nedaří práci najít, jak je to nyní s podporou v nezaměstnanosti?

Nárok na ni má člověk, který získal v posledních třech letech zaměstnáním či jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce aspoň 12 měsíců. Tuto podmínku je možné splnit i započtením náhradní doby zaměstnání (např. péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu 3. stupně). Nárok na ni nemají studenti po ukončení školní docházky. Doba, po níž je podpora poskytována, se liší v závislosti na věku uchazeče. U uchazečů do 50 let činí 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Výše podpory je stanovena z průměrného měsíčního čistého výdělku, jehož uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání. V prvních dvou měsících podpůrčí doby je to 65 %, další dva měsíce 50 % a pak 45 %. Od roku 2011 má podporu pouze ve výši 45 % po celou podpůrčí dobu ten, kdo bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám či dohodou se zaměstnavatelem. Na podporu nemá nárok uchazeč, který si během registrace na úřadu práce přivydělává, a ten, s kým byl za posledních 6 měsíců před zařazením do evidence skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, nebo uchazeč, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce.

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425450835948_2001321_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 163808_1867599609391_3942464_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 384543_2744433569692_1366047088_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg