Lektoring

Mým nejoblíbenějším lektorským tématem je Na řešení zaměřený přístup (v angličtině Solution Focused Approach). Pro zkrácení budu dál používat pouze “SF“.

Co to je? Nejvýstižněji bych SF popsala jako způsob přemýšlení, čili vnitřní nastavení. Vysvětlím to použitím metafory o zamčených dveřích a taky na příkladu. Steve de Shazer, který je společně se svojí kolegyní a chotí Insoo Kim Berg (Brief Family Therapy Centre, Milwaukee, USA) považován za zakladatele či objevitele tohoto přístupu, vysvětlil jeho podstatu povedenou metaforou: “Na to, abyste otevřeli zamčené dveře, nepotřebujete podrobnou analýzu zámku, ale klíč, který do něj pasuje.” Jde o takový přístup k potížím a problémům, který rozvíjí ŘEŠENÍ MÍSTO PROBLÉMU. Je to alternativa k “problem – solving” přístupu, zaměřenému na problém. To, kam zaměříme pozornost, si můžeme vybrat. Zkoumat řešení není totéž, jako zkoumat problém. Zkoumat problém znamená věnovat se stížnosti, něčemu, co v životě NECHCEME. Když ale víme, co v životě nechceme, ještě nám to nic neříká o tom, CO MÍSTO TOHO CHCEME a potřebujeme. A tak zaměření pozornosti na problém nás obvykle neposouvá k řešení. Zaměření pozornosti na řešení nás nejen přivede k tomu, co je naší preferovanou budoucností, ale pomůže nám lépe pochopit i naše “zdroje”, které již máme a můžeme je aktivovat, abychom se k cíli dostali efektivně a jednodušeji. A jsme to my, kdo definujeme, co chceme, jelikož  umíme rozpoznat, co je pro nás nejlepší – nejlíp ze všech. Protože člověk, který nás zná nejlépe ve všech našich kontextech, zná naše tužby i strachy, naděje i nejistoty, zná každou naši myšlenku – tím člověkem jsme my sami. V SF se o klientovi uvažuje jako o expertovi na svůj život a o terapeutovi jako o expertovi na proces žádoucí změny. A to je mně velmi sympatické, jelikož to sebou nese i respekt a úctu ke klientovi, důvěru, že nejlépe umí určit, co je pro něj důležité a zve mne k partnerské spolupráci. 

A teď krátce k příkladu: problém může být práce, kterou NECHCI, nenaplňuje mne, nesnáším ji. Když se zaměřím na problém, budu zkoumat, co mi vadí, proč mi to nevyhovuje, kde se ten problém bere. Ale dozvím se, jak má tedy vypadat práce, kterou chci místo téhle? Ne. To se dovím až tehdy, když se na to začnu ptát. Třeba jednoduše: “Dobře, teď rozumím, co nechceš. Co tedy chceš místo toho?” Nebo: “Podle čeho poznáte, že už se nemusíme potkávat?”  Velmi jednoduché otázky, ale divili byste se, kolik lidí na ní neumí odpovědět. Jednoduše proto, že o to ještě nepřemýšleli tímto způsobem, který se spíš zaměřuje na “preferovanou budoucnost”. To však nevadí, je to proces. Dnes nevím, zítra budu vědět. Jelikož v přístupu SF plně důvěřujeme člověku, že právě on je expertem na svůj život a umí poznat, co je pro něj to nejlepší, věříme, že svou odpověď má uvnitř, jenom si doposud nekladl ty správné otázky.

Co to tedy prakticky znamená v životě nebo v práci, ve výchově dětí, ve vedení firmy, v jakémkoliv mezilidském vztahu včetně vztahu k sobě samotnému? Je to velmi jednoduché. Znamená to zaměřit se na to, co CHCI místo toho co nechci. To je začátek. A pak, když vím, kam směřuji, zaměřit se ne na to, co nefunguje a schází, nýbrž na to, co funguje a je již přítomno a to aktivovat a rozvíjet (tzv. využívat své vnitřní nebo vnější zdroje) a dělat toho víc. A to vše ideálně po malých krůčcích. Zní to vcelku jednoduše, že jo?

Ale ruku na srdce. Když jste se naposled setkali s nějakým problémem, vlastním nebo cizím, jak jste o té situaci přemýšleli, jak jste mluvili a jaké otázky jste pokládali? Nebylo to náhodou něco jako:

– co je to za problém, je nutné ho pojmenovat

– pojmenovaný problém je z poloviny vyřešený problém

– kdy se problém vyskytuje, jak vznikl, co k němu přispívá

– potřebuji víc informací o problému, potřebuji ho pochopit, abych ho mohl řešit atd.

Tak co? Poznáváme se v těchto příkladech? Nebo si vzpomeňme na školní časy. Když jsme se chovali “jak-se-patří”, učitelé mlčeli a byl klid. Pokud ovšem někdo provedl “něco-co-se-nepatří”, okamžitě to přitáhlo pozornost učitele, ten začal mluvit, usměrňovat nebo i trestat. A jak to bylo doma? Hodné dítě je mlčky akceptováno, bez komentářů, kdežto “zlobivé” dítě přitáhne pozornost rodičů a ti začnou věc komentovat, dítě usměrňovat. A co v práci? Když jde vše podle plánu, manažer mlčí, je spokojený. Když nastane “problém”, začne aktivita, zkoumání, přitáhne to pozornost. Dovolím si předpokládat, že všichni z nás něco takového zažili. A pokud ano, zřejmě umíme i zavzpomínat, jak jsme se při tom cítili, když nás někdo “přistihl” při chybě, upozorňoval na ní, říkal, co všechno neumíme, v čem nejsme podle představ “autority” v pořádku. A zda-li nás tahle reakce svobodně motivovala k učení nebo růstu či změně, zda jsme se cítili důstojně. Že to není ani příjemné, ani motivující ani důstojné?

A teď si představme, že by z vesmíru přiletěl učitel či rodič nebo manažer, na tričku nápis “SF” a pozoroval by nás. Třeba v práci. A když bychom dělali něco dobře a dařilo se nám, PŘISTIHL BY NÁS PŘI ÚSPĚCHU a upřimně by se zajímal o naše ZDROJE a ptal by se:

– JAK SE NÁM TO POVEDLO?

– CO JSME KONKRÉTNĚ UDĚLALI, ŽE SE TO POVEDLO?

– CO TAKOVÉHO UMÍME ČI ZNÁME, ŽE SE NÁM TO POVEDLO?

Nebo:

– DOBŘE, ROZUMÍM, CO NECHCEŠ, A CO CHCEŠ MÍSTO TOHO?

– KDY BYLA TVOJE SITUACE MALINKO SNESITELNĚJŠÍ?  A CO SI TEHDY DĚLAL JINAK? JAK SE TI TO POVEDLO?

Zkoumal by, co chci a zkoumal by okolnosti, které vedly k tomu, že je něco v pořádku, že mi něco fungovalo. A podpořil by mě , abych si to o sobě uvědomil, pamatoval si to a DĚLAL TOHO VÍC. Jak říkal Steve de Shazer: “Zjisti, co funguje a dělej toho víc.” Neztrácejme čas a energii intenzivnějším děláním něčeho, co nefunguje. Od toho pojďme pryč a rychle.

Tak co bychom si vybrali, problém nebo řešení? Když někdo v něčem “selhává”, třeba se pořád hádá s partnerem, můžeme se ptát, proč se hádá, kdy se hádali naposled, co bylo předmětem hádky (většinou zpočátku nějaká drobnost, na konci si však ke svému přijdou všichni kostlivci ve skříni…) a tím se víc a víc zaměřovat na PROBLÉM. Nebo se můžeme zaměřit na ŘEŠENÍ a ptát se, jak to má vypadat, aby vztah byl harmonický a lidi v něm spokojeni, kdy se to třeba i malinko povedlo, že to šlo a co k tomu vedlo, co ti lidi dělali jinak? Zaměřit se na okolnosti, které předcházeli úspěchu. Uchopit je a dělat toho víc. Velmi často se problém relativně rychle zmenší nebo dokonce “rozpustí” úplně.

Velmi důležité je i ocenění. Ne plané chválení a pochlebování, ale velmi konkrétní oceňující vyjádření ke konkrétním schopnostem či projevům člověka. Když budu dlouhodobě třeba v pracovním vztahu s manažerem, který dobrou práci považuje za samozřejmost a proto mlčí, ale když se stane chyba, začne mluvit a upozorní na ni, časem můžu nabýt dojmu, že nic nedělám správně. Naopak, dělám často chyby a jsem “budžkničemu”. To samé u dítěte. Pokud ho budu pořád upozorňovat na to, co se mu nedaří a zapomenu ho upozornit na to, co se mu daří a ocenit ho, jak se asi bude cítit? Ovšem, divili byste se, kolik lidí neumí přijmou ocenění a říká: “Ale, to nestojí za řeč. Nech toho, budu se stydět. Samochvála smrdí.” A podobně. Že jste to již slyšeli, nebo i sami někdy řekli? Nu, i tohle je součástí kultury naší komunikace.

Která cesta je tedy příjemnější, kratší, konstruktivnější, úspornější, efektivnější a užitečnější? Má zkušenost s mnoha lidmi, se kterými jsem měla příležitost spolupracovat ať jako terapeut nebo jako kouč či lektor, jasně mluví pro přístup zaměřený na řešení. Proto vedu v souladu s touhle filosofií workshopy a semináře, jelikož si myslím, že kvalitní know-how, které jsem měla tu čest získat o matadorů v téhle oblasti,  má být “recyklováno” v myslích dalších lidí.

S touhle filosofií se věnuji lektoringu v mnoha oblastech, jako je samotný ucelený výcvikový program v Na řešení orientovaném přístupu (pro terapeuty, sociální pracovníky, pro manažery), nebo komunikační workshop vytvořen na základě Nenásilné komunikace (NVC – Non Violent Communication) Marshala Rosenberga, věnuji se manažerských rozhovorům, řešení konfliktů, řízení výkonnosti, rozvoji zaměstnanců, koučování koučů, vzdělávaní v koučinku pro zkušené kouče i “zatím nekouče” a mnoha dalším oblastem, vždy šitě zákazníkovi na míru.

 

 

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 26498_1425450835948_2001321_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg