Lektorský profil

Posted on 18/12/2017 by Katarina Bradac in Lektoring

Mgr. Katarína Bradáč – PSYCHOLOG | LEKTOR | KOUČ

 

Mgr. Katarína Bradáč pracuje ako psychológ, medzinárodne certifikovaný kouč a lektor vo vlastnej privátnej psychologickej praxi pri Brne. Svoje vzdelanie a skúsenosti z praxe psychológa doplnila o prax manažéra a lektora v korporátnom prostredí a vicemajsterky Európy v športovej streľbe. Všetky svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti tak uplatňuje pre svojich klientov v individuálnom, párovom i rodinnom poradenstve. Venuje sa klientom s psychosomatickými ochoreniami, duševnými ochoreniami, traumami, komunikačnými a vzťahovými problémami a klientom so záujmom o osobný rast a vrcholovým športovcom. V praxi uplatňuje najmä Na riešenie orientovaný koučing (Reteaming), Krátku terapiu zameranú na riešenie (Solution Focused Brief Therapy), Dialogický a Kolaboratívny prístup a ericksonovkú hypnózu. Okrem toho sa venuje klientom so záujmom o osobný rozvoj a rast a vrcholovým športovcom v rámci športovej psychológie. Ako lektor víta príležitosť zdieľať know how s ďalšími záujemcami o osobný a odborný rast. Kontinuálne sa odborne vzdeláva a publikuje. V súčasnosti píše knihu pre dospelých a pre detských čitateľov.

 

Vzdelanie :

2000                  štátna skúška: Klinická, poradenská a edukačná psychológia

                            univerzitný červený diplom a cena rektora univerzity za študijné výsledky

                            1993 – 1995 Univerzita P.J. Šafárika Prešov

                            1995 – 2000 Universitas Tyrnaviensis, Trnava

1989 – 1993        Gymnázium Šrobárova 1, Košice (matematicko – fyzikálne zameranie)

 

Vybrané absolvované postgraduálne semináre a tréningy:

2001                    Top Concept: tréning predajných zručností

2001                    Top Concept: outdoor tréning a facilitácia workshopov

2004                    Dynargie: manažérsky tréning (základný a pokročilý stupeň)

2004                    Next Level: projektový manažment (základný a pokročilý stupeň, PM tool – software)

2005                    Evžen Cekota: Osobná sila (koncentračné techniky, rozhodovanie,

                              komunikačné a vyjednávacie zručnosti, rapport, emočná inteligencia, osobný rozvoj)

2005                    Let Hungary: Action Learning Groups (koučing, facilitácia)

2006                    Slovak Telekom, a.s.: manažérsky tréning

2007                    Integrity Consulting: Projektový manažment, certifikát

2008                    Pragoeduca: Riešenie konfliktov

2008                    Pragoeduca: Využitie kompetenčných modelov v personálnej a manažerskej praxi

2008                    Integrity Consulting: Budovanie a riadenie tímov

2011                      Mgr. Martin Dlabal, Ph.D.: Hypnotické a nehypnotické komunikačné stratégie

2011 – 2012         PhDr. Juraj Barbarič: Výcvik v ericksonovských komunikačných terapeutických            stratégiách a hypnoterapii

2011 – 2012        Dalet: Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii

2013                     Jaakko Seikkula, Ph.D.: Otvorený dialóg – nová paradigma v starostlivosti o duševné                                        zdravie

2013                     Paul Koeck: Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a prístup zameraný na riešenie v klinickej psychológii

2013                    Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc.: Výcvik v hypnoterapii

2014                    Jaakko Seikkula, Ph.D.: Rodinná terapia ako dialogický tanec

2014                     Scott Miller, Ph.D.: Možnosti spolupráce s “nespolupracujúcimi klientami”

2014                     Scott Miller, Ph.D.: Terapeutická excelencia – mimoriadne výsledky v bežnej terapeutickej praxi

2014                    Bill O´Hanlon, MS., LMFT: Ericksonovská hypnoterapia

2015                    Helsinki Brief Therapy Insititute Ltd at Dalet: Reteaming coach

2015                    „Solution Focused“ – Komplexný výcvik v psychoterapii zameranej na riešenie

2016                    Bill O´Hanlon, MS., LMFT: The Solution Oriented Approach

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Connecting Solution Hypnosis

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis/Easy Hypnosis

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis with Children

2016                     Jim Wilson: Humanizujúca prax – kreativita a pospolitosť pri práci s deťmi, ich rodinami a zapojenými službami

2016                    Caitlin Walker: Clean Language, Symbolic and Systemic Modelling

2017                    Chris Iveson: Možnosti spolupráce s „nespolupracujúcimi klientami“

2017                    Sheila McNamee: „Radikálna prítomnosť“ – nový postoj k dialogickej zmene

2017                    Rob McNeilly: Ericksonovská (hypno)terapia pri práci so psychosomatikou

2017 –                 MODI – Možnosti dialogu, Dialogický a Kolaboratívny prístup v terapii, Narativ

 

Vybrané lektorské skúsenosti:

2001                    Slovenské telekomunikácie, s.p.: Tréning predajných zručností

2001                    Carrefour CZ: Outdoor teambuilding a facilitácia následného workshopu

2005                    Slovak Telecom, a.s.: Action Learning Group pre skupinu Key Players

2006                    Agentúra PMM s.r.o.: Action Learning Group (tréning interných koučov)

2006                    TATRA REAL, a.s.: Strategické riadenie firmy, Riadenie výkonu, Riadenie ľudských zdrojov

2008                    AVONET, s.r.o., interný lektor – Interná komunikácia vo firme

2014                    FOD Brno (Fond ohrožených dětí): Solution Focus – Supervize manažmentu FOD

2014                     Zlínsky kraj, 2 skupiny sociálnych pracovníkov: Na riešenie orientovaný prístup

s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP

2016 – 17             Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava: Výcvik – Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii, s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP

 

Jazyky:

Slovenský            rodný, plynulo, slovom aj písmom

Anglický               plynulo, slovom aj písmom

 

Záujmy:

osobné vzdelávanie, písanie, literatúra, zvieratá, príroda, kreslenie, vážna hudba,

jazda na koni, lukostreľba, záhradný dizajn, meditácia, plávanie v oceáne, potápanie

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 26498_1425450795947_44419_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 34082_1556497512033_7854924_n-jpg 46309_4775346181238_749679650_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 384543_2744433569692_1366047088_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg