Lektorský profil

Posted on 18/12/2017 by Katarina Bradac in Lektoring

Mgr. Katarína Bradáč – PSYCHOLOG | LEKTOR | KOUČ

Mgr. Katarína Bradáč pracuje ako psychológ, medzinárodne certifikovaný kouč, lektor a supervízor vo vlastnej privátnej psychologickej praxi pri Brne. Svoje vzdelanie a skúsenosti z praxe psychológa doplnila o prax manažéra a lektora v korporátnom prostredí a vicemajsterky Európy v športovej streľbe. Všetky svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti tak uplatňuje pre svojich klientov v individuálnom, párovom i rodinnom poradenstve. Venuje sa klientom s psychosomatickými ochoreniami, duševnými ochoreniami, traumami, komunikačnými a vzťahovými problémami a klientom so záujmom o osobný rast a vrcholovým športovcom v rámci športovej psychológie. V praxi uplatňuje najmä Na riešenie orientovaný koučing (Reteaming), Krátku terapiu zameranú na riešenie (Solution Focused Brief Therapy), Dialogický a Kolaboratívny prístup a ericksonovskú hypnózu. Ako lektor víta príležitosť zdieľať know how s ďalšími záujemcami o osobný a odborný rast. Kontinuálne sa odborne vzdeláva a publikuje. V súčasnosti píše knihu pre dospelých a pre detských čitateľov. Je osobne hrdá na to, že mohla pracovať pod supervíziou profesorky New Hampshire Univerzity, Sheily McNamee, zakladajúcej členky, viceprezidentky a členky najvyššieho vedenia Taos Institute. Svoju prácu a odborný rast konzultuje na medzinárodnej platforme s kolegami: Billom O´Hanlonom, Robom McNeillym, Benom Furmanom.

 

Lektoruje dlhodobé i krátkodobé  intenzívne tréningy v Solution Focused (Na riešenie orientovanom prístupe) akreditované MPSV ČR.

 

Vzdelanie :

2000                       štátna skúška: Klinická, poradenská a edukačná psychológia

                                 univerzitný červený diplom a cena rektora univerzity za študijné výsledky

1993 – 1995           Univerzita P.J. Šafárika Prešov

1995 – 2000          Universitas Tyrnaviensis, Trnava

1989 – 1993           Gymnázium Šrobárova 1, Košice (matematicko – fyzikálne zameranie)

 

Vybrané absolvované postgraduálne semináre a tréningy:

2001                       Top Concept: tréning predajných zručností

2001                       Top Concept: outdoor tréning a facilitácia workshopov

2004                       Dynargie: manažérsky tréning (základný a pokročilý stupeň)

2004                       Next Level: projektový manažment (základný a pokročilý stupeň, PM tool – software)

2005                       Evžen Cekota: Osobná sila (koncentračné techniky, rozhodovanie, komunikačné a vyjednávacie zručnosti, rapport, emočná                                   inteligencia, osobný rozvoj)

2005                       Let Hungary: Action Learning Groups (koučing, facilitácia)

2006                       Slovak Telekom, a.s.: manažérsky tréning (basic, advanced)

2007                       Integrity Consulting: Projektový manažment, certifikát

2008                       Pragoeduca: Riešenie konfliktov

2008                       Pragoeduca: Využitie kompetenčných modelov v personálnej a manažerskej praxi

2008                       Integrity Consulting: Budovanie a riadenie tímov

2011                         Mgr. Martin Dlabal, Ph.D.: Hypnotické a nehypnotické komunikačné stratégie

2011 – 2012           PhDr. Juraj Barbarič: Výcvik v ericksonovských komunikačných terapeutických stratégiách a hypnoterapii

2011 – 2012           Dalet: Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii (160 hodinový výcvik)

2013                         Jaakko Seikkula, Ph.D.: Otvorený dialóg – nová paradigma v starostlivosti o duševné zdravie

2013                         Paul Koeck: Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a prístup zameraný na riešenie v klinickej psychológii

2013                         Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc.: Výcvik v hypnoterapii

2014                         Jaakko Seikkula, Ph.D.: Rodinná terapia ako dialogický tanec

2014                         Scott Miller, Ph.D.: Možnosti spolupráce s “nespolupracujúcimi klientami”

2014                         Scott Miller, Ph.D.: Terapeutická excelencia – mimoriadne výsledky v bežnej terapeutickej praxi

2014                         Bill O´Hanlon, MS., LMFT: Ericksonovská hypnoterapia

 

2014                       Ben Furman: Solutin Focused and Kids´Skills

2015                       Helsinki Brief Therapy Insititute Ltd at Dalet: Reteaming coach

2015                       „Solution Focused“ – Komplexný výcvik v psychoterapii zameranej na riešenie (710 hodín)

2016                       Bill O´Hanlon, MS., LMFT: The Solution Oriented Approach

2016                       Robert B McNeilly MBBS: Connecting Solution Hypnosis

2016                       Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis/Easy Hypnosis

2016                       Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis with Children

2016                       Jim Wilson: Humanizujúca prax – kreativita a pospolitosť pri práci s deťmi, ich rodinami a zapojenými službami

2016                       Caitlin Walker: Clean Language, Symbolic and Systemic Modelling

2016                       Coherent Therapy, Michał Jasiński

2016                       Internal Family System in Therapy, Tom Holmes

2017                       Chris Iveson: Možnosti spolupráce s „nespolupracujúcimi klientami“

2017                       Sheila McNamee: „Radikálna prítomnosť“ – nový postoj k dialogickej zmene

2017                       Rob McNeilly: Ericksonovská (hypno)terapia pri práci so psychosomatikou

2017 – 2018         MODI – Možnosti dialogu, Dialogický a Kolaboratívny prístup v terapii, Narativ

2017                       Werner Schütze: Otvorený dialóg v starostlivosti o duševné zdravie

2018                       Ann-Rita Gjerzen: Pustite experta k vode (Kolaboratívno dialogická prax)

2018                       Peter Szabó: Solution Focused Coaching and Supervision

2018                       Harry Korman: Solution Focused

2019                       Guy Shennan: Tvorivé rozšírenie terapie zameranej na riešenie – slová a mimo slová

2019                       5. Medzinárodná vedecká konferencia mediácie – workshop Solution Focused

2019                       Ben Furman: Supervízia zameraná na riešenie v praxi

2019                       Dalet: Odborná konferencia – Tvorivé cesty k zmenám, prístup zameraný na riešenie v pomáhajúcich profesiách

2019 – 2020          Dalet: Hypnoterapia zameraná na riešenie

2019 –                     Dr. Werner Schütze, M.D./NARATIV: Výcvik v otvorenom dialógu (Open Dialogue),

2019-                      Na riešenie zameraná supervízia a koučovanie, Dalet

 

Vybrané lektorské skúsenosti:

2001                       Slovenské telekomunikácie, s.p.: Tréning predajných zručností

2001                       Carrefour CZ: Outdoor teambuilding a facilitácia následného workshopu

2005                       Slovak Telecom, a.s.: Action Learning Group pre skupinu Key Players

2006                       Agentúra PMM s.r.o.: Action Learning Group (tréning interných koučov)

2006                       TATRA REAL, a.s.: Strategické riadenie firmy, Riadenie výkonu, Riadenie ľudských zdrojov

2008                       AVONET, s.r.o., interný lektor – Interná komunikácia vo firme

2014                       FOD Brno (Fond ohrožených dětí): Solution Focus – Supervize manažmentu FOD

2014                       Zlínsky kraj, 2 skupiny sociálnych pracovníkov: Na riešenie orientovaný prístup s udelenou akreditáciou MPSV, č.       2013/1609-PC/SP

2016 – 17               Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava a Náruč Žilina: Výcvik – Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii, s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP

2017                       REPULS Bratislava a Lenovo: Solution Focused – Na riešenie orientovaný prístup

2017                       Náruč Žilina: Skupinová a individuálna supervízia odborného teamu

2018                       Náruč Žilina: Zrelá nenásilná komunikácia I, II

2018                       REPULS: Supervízia odborného teamu

2018                       Lenovo Bratislava: Solution Focused Approach (v anglickom jazyku)

2019                       Maková z.s.: Výukový program pro pěstouny „Trauma I.“

2019                       Náruč Žilina: Komunikácia v náročných situáciách s detským a dospelým klientom

2019                       Náruč Žilina: Solution Focused Approach – Na riešenie zameraný prístup

2019                       Náruč Žilina: „Solution Focused prístup a Zrelá komunikácia v práci s dieťaťom ohrozeným násilím a jeho rodinou“

2019 – 20               Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.: Solution Focused Approach (80 hod výcvik)

2020                       Maková z.s.: Přednáška pro rodiče „Rodičom se stáváme v procese“

2020                       Maková z.s.: Výukový program pro pěstouny „Trauma II.“

 

Jazyky:

Slovenský (rodný), český:             plynulo, slovom aj písmom

Anglický:                                           plynulo, slovom aj písmom

Záujmy:

komunikácia a vzťahy, zvierací svet, osobné vzdelávanie, písanie, literatúra, príroda, kreslenie, vážna hudba,

meditácia, jazda na koni, lukostreľba, záhradný dizajn, meditácia, plávanie v oceáne, potápanie, vnímanie

detskými očami, pozorovanie

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 26498_1425450835948_2001321_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg