Profil – vzdělání a praxe

Mgr. Katarína Bradáč – PSYCHOLOG | LEKTOR | KOUČ

Mgr. Katarína Bradáč pracuje ako psychológ, medzinárodne certifikovaný kouč, lektor a supervízor vo vlastnej privátnej psychologickej praxi pri Brne. Svoje vzdelanie a skúsenosti z praxe psychológa doplnila o prax manažéra a lektora v korporátnom prostredí a vicemajsterky Európy v športovej streľbe. Všetky svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti tak uplatňuje pre svojich klientov v individuálnom, párovom i rodinnom poradenstve. Venuje sa klientom s psychosomatickými ochoreniami, duševnými ochoreniami, traumami, komunikačnými a vzťahovými problémami a klientom so záujmom o osobný rast a vrcholovým športovcom v rámci športovej psychológie. V praxi uplatňuje najmä Na riešenie orientovaný koučing (Reteaming), Krátku terapiu zameranú na riešenie (Solution Focused Brief Therapy), Dialogický a Kolaboratívny prístup a ericksonovskú hypnózu. Ako lektor víta príležitosť zdieľať know how s ďalšími záujemcami o osobný a odborný rast. Kontinuálne sa odborne vzdeláva a publikuje. V súčasnosti píše knihu pre dospelých a pre detských čitateľov. Je osobne hrdá na to, že môže pracovať pod supervíziou profesorky New Hampshire Univerzity, Sheily McNamee, zakladajúcej členky, viceprezidentky a členky najvyššieho vedenia Taos Institute. Svoju prácu a odborný rast konzultuje na medzinárodnej platforme s kolegami: Billom O´Hanlonom, Robom McNeillym, Benom Furmanom, Harrym Kormanom, Rocio Chaveste Gutierrez.

 

Vzdelanie :

2000                  štátna skúška: Klinická, poradenská a edukačná psychológia

                            univerzitný červený diplom a cena rektora univerzity za študijné výsledky

                            1993 – 1995 Univerzita P.J. Šafárika Prešov

                            1995 – 2000 Universitas Tyrnaviensis, Trnava

1989 – 1993        Gymnázium Šrobárova 1, Košice (matematicko – fyzikálne zameranie)

 

Vybrané absolvované postgraduálne semináre a tréningy:

2001                    Top Concept: tréning predajných zručností

2001                    Top Concept: outdoor tréning a facilitácia workshopov

2004                    Dynargie: manažérsky tréning (základný a pokročilý stupeň)

2004                    Next Level: projektový manažment (základný a pokročilý stupeň, PM tool – software)

2005                    Evžen Cekota: Osobná sila (koncentračné techniky, rozhodovanie,

                              komunikačné a vyjednávacie zručnosti, rapport, emočná inteligencia, osobný rozvoj)

2005                    Let Hungary: Action Learning Groups (koučing, facilitácia)

2006                    Slovak Telekom, a.s.: manažérsky tréning (basic, advanced)

2007                    Integrity Consulting: Projektový manažment, certifikát

2008                    Pragoeduca: Riešenie konfliktov

2008                    Pragoeduca: Využitie kompetenčných modelov v personálnej a manažerskej praxi

2008                    Integrity Consulting: Budovanie a riadenie tímov

2011                      Mgr. Martin Dlabal, Ph.D.: Hypnotické a nehypnotické komunikačné stratégie

2011 – 2012        PhDr. Juraj Barbarič: Výcvik v ericksonovských komunikačných terapeutických              stratégiách a hypnoterapii

2011 – 2012        Dalet: Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii (160 hodinový výcvik)

2013                      Jaakko Seikkula, Ph.D.: Otvorený dialóg – nová paradigma v starostlivosti o duševné    zdravie

2013                     Paul Koeck: Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a prístup zameraný na riešenie v klinickej psychológii

2013                    Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc.: Výcvik v tradičnej hypnoterapii

2014                    Jaakko Seikkula, Ph.D.: Rodinná terapia ako dialogický tanec

2014                    Scott Miller, Ph.D.: Možnosti spolupráce s “nespolupracujúcimi klientami”

2014                    Scott Miller, Ph.D.: Terapeutická excelencia – mimoriadne výsledky v bežnej                      terapeutickej praxi

2014                    Bill O´Hanlon, MS., LMFT: Ericksonovská hypnoterapia

2014                    Ben Furman: Solutin Focused and Kids´Skills

2015                    Helsinki Brief Therapy Insititute Ltd at Dalet: Reteaming coach

2015                    „Solution Focused“ – Komplexný výcvik v psychoterapii zameranej na riešenie (710        hodín)

2016                    Bill O´Hanlon, MS., LMFT: The Solution Oriented Approach

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Connecting Solution Hypnosis

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis/Easy Hypnosis

2016                    Robert B McNeilly MBBS: Ericksonian Hypnosis with Children

2016                     Jim Wilson: Humanizujúca prax – kreativita a pospolitosť pri práci s deťmi, ich                rodinami a zapojenými službami

2016                     Caitlin Walker: Clean Language, Symbolic and Systemic Modelling

2016                     Coherent Therapy, Michał Jasiński

2016                     Internal Family System in Therapy, Tom Holmes

2017                     Chris Iveson: Možnosti spolupráce s „nespolupracujúcimi klientami“

2017                     Sheila McNamee: „Radikálna prítomnosť“ – nový postoj k dialogickej zmene

2017                     Rob McNeilly: Ericksonovská (hypno)terapia pri práci so psychosomatikou

2017 – 2018        MODI – Možnosti dialogu, Dialogický a Kolaboratívny prístup v terapii, Narativ

2017                     Werner Schütze: Otvorený dialóg v starostlivosti o duševné zdravie

2018                     Ann-Rita Gjerzen: Pustite experta k vode (Kolaboratívno dialogická prax)

2018                     Peter Szabó: Solution Focused Coaching and Supervision

2018                     Harry Korman: Solution Focused

 

Vybrané lektorské skúsenosti:

2001                    Slovenské telekomunikácie, s.p.: Tréning predajných zručností

2001                    Carrefour CZ: Outdoor teambuilding a facilitácia následného workshopu

2005                    Slovak Telecom, a.s.: Action Learning Group pre skupinu Key Players

2006                    Agentúra PMM s.r.o.: Action Learning Group (tréning interných koučov)

2006                    TATRA REAL, a.s.: Strategické riadenie firmy, Riadenie výkonu, Riadenie ľudských        zdrojov (pre top manažment spoločnosti)

2008                    AVONET, s.r.o., interný lektor – Interná komunikácia vo firme

2014                     FOD Brno (Fond ohrožených dětí): Solution Focus – Supervize manažmentu FOD

2014                     Zlínsky kraj, 2 skupiny sociálnych pracovníkov: Na riešenie orientovaný prístup

s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP (ročný výcvik)

2016 – 17             Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava a Náruč Žilina: Výcvik – Na riešenie orientovaný    prístup v poradenstve a terapii, s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP                                    (ročný výcvik)

2017                     REPULS Bratislava a Lenovo: Solution Focused – Na riešenie orientovaný prístup

2017                     Náruč Žilina: Skupinová a individuálna supervízia odborného teamu             

2018                     Náruč Žilina: Zrelá nenásilná komunikácia I, II

2018                     REPULS: Supervízia odborného teamu

2018                     Lenovo Bratislava: Solution Focused Approach (v anglickom jazyku)

 

Jazyky:

Slovenský: rodný, plynulo, slovom aj písmom

Anglický:   plynulo, slovom aj písmom

 

Záujmy:

komunikácia a vzťahy, zvierací svet, osobné vzdelávanie, písanie, literatúra, príroda, kreslenie, vážna hudba, meditácia, jazda na koni, lukostreľba, záhradný dizajn, meditácia, plávanie v oceáne, potápanie, vnímanie detskými očami, pozorovanie

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1426795189556_6673732_n-jpg 34082_1556497512033_7854924_n-jpg 46309_4775346181238_749679650_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 167223_1867555048277_3803212_n-jpg 320403_4842250093794_1545645029_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg