deprese

Deprese – který příběh, kde deprese hraje hlavní roli, vybrat? Ve všech šlo o zcela pochopitelný vývoj. Lidskou reakci na obzvlášť těžkou situaci. A návrat k dobrému bytí.

Třeba tenhle. Žena v nejlepších letech zralého věku náhle propadla depresi, která obnášela neschopnost vstát z postele, úvahy o sebevraždě, pocit nesmírně tíživé beznaděje…zřejmě nemá smysl popisovat, co člověk v depresi zažívá, je to velmi těžko představitelné pro ty, kteří depresí nikdy nezažili na vlastní duši. I pro nejbližší a chápající a milující lidi z okolí trpícího člověka je to obvykle nepochopitelná věc.

Objevilo se to v situaci, kdy člověk, který měl možnost ovlivnit významně její život, začal s ní zacházet velmi neuctivě a manipulativně, nátlakově a bez respektu. Najednou na ní dopadla nesmírna tíha a jen se zhoršovala. Situace byla nápadně podobná  jiné, velmi traumatizující, kdy zažívala psychické týrání i ohrožování na zdraví ze strany blízké osoby. Z toho se v minulosti dokázala statečně vymanit, žel trauma nebylo nikdy ošetřeno. Inteligence a spousta vitálních návyků a schopností ji byly k ničemu.

Až zpracování staré traumy přineslo úlevu a plné uzdravení. Bez psychofarmak.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      coral-mimi 20130706_095528-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 26498_1425450795947_44419_n-jpg 26498_1425450875949_3390318_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 163808_1867599609391_3942464_n-jpg 384543_2744433569692_1366047088_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg