přemýšlím o sobě špatně

Jak o sobě přemýšlím? Přemýšlím o sobě špatně nebo užitečně?

To, jak o věcech kolem přemýšlíme, je úzce spjato s tím, jak se cítíme. Můžeme být zcela mrzutí, že prší, když jsme plánovali vyjížďku na koních. A nebo to můžeme vzít jako věc, kterou nezměníme a najít si zajímavý náhradní program.  A nebo  se můžeme dokonce těšit, že nemusíme zalévat zahradu.

To stejné se týče i myšlenek o nás samotných.

Tak jak přemýšlíme, tak budeme vytvářet naší realitu. Vnitřní a pak i tu vnější.

Vnitřní dialog  je důležitý pro naše  prožívání i pro naše konání. A jsme to právě my, kdo má moc nad jeho utvářením. Způsob svého myšlení můžeme změnit. Moje klientka byla půl roku na antidepresivech, brala je třikrát denně a to tři různé druhy. Nezabíralo to. Cítila se tak špatně, že pomýšlela i na sebevraždu. Tohle ztěžka pochopí člověk, který podobným utrpením neprošel, tak to ani nebudu rozvádět.

Společně jsme nalezli škodlivý “vzorec” v jejím přemýšlení o sobě.  Cítila se nepotřebná a jako o nepotřebné o sobě uvažovala. Je zřejmě pochopitelné, že je to jeden z nejtíživějších postojů vůči své osobě. Povedlo se nám najít jinou dimenzi a i pomocí její skvělé rodiny nalézt sebe-hodnotu v jiných kvalitách, než je práce pro někoho, kterou, ač aktivní a zdravá, musela opustit kvůli důchodovému věku. Od dětství pracovala a ačkoliv měla krásný život v kruhu milované rodiny, práce byla stěžejním kamenem, na kterém stavěla svou hodnotu. Když jí ta byla odebrána, přirozeně se vše začalo sypat. Je to pochopitelné, ale stěží viditelné, když to člověka bolestně pohltí.

Můžeme změnit i náš pohled na události, které jsme zažili a byly pro nás děsivé či zraňující nebo zahanbující.  Jako klient, nadprůměrně inteligentní mladý muž, vysokoškolsky vzdělaný a mimořádně úspěšný ve své praxi, který zažíval týrání a ponižování, když byl malý chlapec, žel, od těch nejbližších. Měl o sobě tak nízké mínění, zatížené minulostí, že se stával pořád obětí psychické manipulace a trpěl nekvalitními vztahy a pochybnostmi o sobě. Když jsme ošetřili jeho bolestnou minulost, přišel “zázrak”. Najednou se začal vnímat takový, jaký ve skutečnosti byl: skvělý člověk.

Při dobře zvolené a odvedené pomoci, při dobře kladených otázkách, podpoře, důvěře, často nalézáme odpovědi a možnosti, které byly dříve nepovšimnuty. I možnosti, jak o sobě můžeme přemýšlet jinak, než doposud.

Přijďte se naučit, jak utvářet vnitřní dialog o sobě, jak otvírat další možnosti, které máte, jak se stát tvůrcem svého příběhu. Převezměte tak otěže nad svým životem, nad příběhem, který má otevřený konec. Co se stalo, není určující, Člověk je silnější.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      coral-mimi 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442715745_1470410_n-jpg 26498_1425450875949_3390318_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 34082_1556497512033_7854924_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 163808_1867599609391_3942464_n-jpg 165773_1867604929524_2056751_n-jpg 320403_4842250093794_1545645029_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg