schizofrenie

Schizofrenie – co to vlastně je? Často se schizofrenie zaměňuje s “rozpolcením” osobnosti či existencí jakoby více osobností v jenom člověku. U schizofrenie tomu tak není. Jde o různé podoby velmi komplikovaného vnitřního stavu, často klient slyší například hlasy.

Nebudu na tomto místě popisovat symptomy zařazované k schizofrenii, zájemce jistě najde dost podrobných zdrojů jinde.

Mé klientce byla jedna z forem schizofrenie diagnostikována před léty, kromě jiného slyšela hlasy, ty ji našepkávali, ať si ubližuje, musela jim vyhovět, pokusila se opakovaně i o sebevraždu. Byla několikrát hospitalizována na psychiatrickém oddělení a polykala velké množství prášků. Po jedné konkrétní farmakoterapii se dostavily i zrakové halucinace.  Byla plně invalidizována.

Jednoho dne se rozhodla přestat farmaka brát. A po nějaké době přišla na sezení. Zažila těžkou osobní situaci spojenou s nečekanou ztrátou významného člověka. Na jednu stranu se jí jistým způsobem zhroutil svět, na druhou stranu bylo přítomno mnoho nevyřešených otázek, které již nebylo možné řešit s osobou, která zemřela. Zcela lidská a pochopitelná a velmi těžká situace, která vyústila do potíží duše, které zvykneme nazývat “schizofrenií”.

Sezení bylo pět a nyní pracuje a dál se rozvíjí. Hlasy již neslyší. Nikterak si neubližuje. Pořád sme v kontaktu, tak dvakrát do roka. Je v pořádku. Bez psychofarmak.

Schizofrenie byla reakcí na její těžkou životní situaci.

 

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      26498_1425442715745_1470410_n-jpg 26498_1425450795947_44419_n-jpg 26498_1425450875949_3390318_n-jpg 26498_1426795189556_6673732_n-jpg 34082_1556497512033_7854924_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 167223_1867555048277_3803212_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 384543_2744433569692_1366047088_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg