Stanu se na psychologovi závislým?

Posted on 19/04/2013 by Katarina Bradac in Na co se ptáte psychologa

Nebylo by od psychologa seriózní, kdyby sezení vedl tak, že klient nabude přesvědčení, že bez svého psychologa již nemůže žít a neudělá již bez něj ve svém životě žádného rozhodnutí. Této manipulace lze dosáhnout, není však charakterní a profesionální.

Domnívám se, že je něco v nepořádku na straně psychologa, slyšíme-li: “mám skvélého psychologa, chodím k němu již 15 let”.

Cílem sezení je nabýt v co nejkratším čase takového stupně “vitality” klienta, aby ten byl schopný žít svůj život kvalitně sám.

Rovněž je známkou seriózního jednání ze strany psychologa jeho rozhodnutí, že v sezeních pokračovat nebude, nazná-li, že již svému klientovi není přínosem, i když jeho problém nadále přetrvává. V takovém případě počet sezení nenavyšuje, svému klientovi situaci vysvětlí a v ideálním případě mu doporučí jiného kolegu pro úspěšné dokončení procesu. I psycholog může mít důvody, proč dál nemůže nebo nechce v sezeních s konkrétním klientem pokračovat.

Psycholog by měl především ve své mysli uschopnit klienta, věŕit mu, že je schopen své potíže zvládnout, že má na to zdroje, najít je a hledat cesty, jak lze dosáhnout klientových cílů. Podporovat ho, oceňovat i drobné krůčky a úspěchy.

Nevěří -li psycholog svému klientovi, ať s ním nepracuje a nebrzdí ho svými vlastními omezeními.

 

 

 

 

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442715745_1470410_n-jpg 26498_1425450795947_44419_n-jpg 26498_1425450835948_2001321_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 165773_1867604929524_2056751_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 320403_4842250093794_1545645029_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg