Stanu se na psychologovi závislým?

Posted on 19/04/2013 by Katarina Bradac in Na co se ptáte psychologa

Nebylo by od psychologa seriózní, kdyby sezení vedl tak, že klient nabude přesvědčení, že bez svého psychologa již nemůže žít a neudělá již bez něj ve svém životě žádného rozhodnutí. Této manipulace lze dosáhnout, není však charakterní a profesionální.

Domnívám se, že je něco v nepořádku na straně psychologa, slyšíme-li: “mám skvélého psychologa, chodím k němu již 15 let”.

Cílem sezení je nabýt v co nejkratším čase takového stupně “vitality” klienta, aby ten byl schopný žít svůj život kvalitně sám.

Rovněž je známkou seriózního jednání ze strany psychologa jeho rozhodnutí, že v sezeních pokračovat nebude, nazná-li, že již svému klientovi není přínosem, i když jeho problém nadále přetrvává. V takovém případě počet sezení nenavyšuje, svému klientovi situaci vysvětlí a v ideálním případě mu doporučí jiného kolegu pro úspěšné dokončení procesu. I psycholog může mít důvody, proč dál nemůže nebo nechce v sezeních s konkrétním klientem pokračovat.

Psycholog by měl především ve své mysli uschopnit klienta, věŕit mu, že je schopen své potíže zvládnout, že má na to zdroje, najít je a hledat cesty, jak lze dosáhnout klientových cílů. Podporovat ho, oceňovat i drobné krůčky a úspěchy.

Nevěří -li psycholog svému klientovi, ať s ním nepracuje a nebrzdí ho svými vlastními omezeními.

 

 

 

 

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      coral-mimi 20130706_095528-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 165773_1867604929524_2056751_n-jpg 167223_1867555048277_3803212_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 320403_4842250093794_1545645029_n-jpg 384543_2744433569692_1366047088_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg