Další témata

Posted on 18/12/2017 by Katarina Bradac in Lektoring

Vycházím z předpokladu, že klient umí rozpoznat, co je pro něj dobré a co potřebuje.

Někdy ovšem nemá ještě ucelenou představu o tom, jaký by měl dostat tréninkový nebo vzdělávací modul, nebo jak vlastně docílit to, co potřebuje.  A zda to má být záležitost dvoudenního workshopu, nebo dlouhodobějšího tréninkového programu.  Tehdy může být velmi užitečné efektivně společně popsat, co klienta tíží a jak si představuje cílový stav (třeba nějakou dobu vnímá špatnou komunikaci ve svém týmu, lidi nespolupracují, nebo v týmu vládne mrazivá atmosféra a chtěl by své lidi naučit, jak komunikovat efektivně a současně nenásilně, jak formulovat své potřeby a požadavky vůči kolegům a zvyšovat míru porozumění a spolupráce).

Klient nemusí být expert v tom JAK to udělat, určitě je však expertem v tom, CO potřebuje, co má být výsledkem naší spolupráce, čili jaká má být její přidaní hodnota. A společnou domluvou pak logickým postupem od toho co je problém, přes definici cílového stavu, nalezneme způsob, jak se k němu dostat.

A klient dostane nabídku, která je tak skutečně šitá jemu na míru. 

Kromě zmíněného Solution Focused přístupu (popsaný je v sekci Lektoring), který je spíš způsobem myšlení, než souborem technik (ovšem, mnoho technik obsahuje), se zabývám komunikací. A to komunikací nenásilnou, efektivní a přinášející porozumění bez potřeby kritizovat a hodnotit. 

Zahrnuje mnoho konkrétních aplikací v běžném i pracovním životě. Například: porozumění sobě samému, řešení konfliktů mezi dvěma lidmi nebo v týmech, identifikaci potřeb, definici osobních pracovních cílů, identifikaci rozvojových potřeb, umění naslouchat, práci s jazykem a významy slov, koučink, supervize, manažerské rozhovory, …

Pokud by bylo užitečné vidět některá konkrétní témata, která mám v lektorské historii, jsou to například tahle:

Vybrané lektorské skúsenosti:

2001                    Slovenské telekomunikácie, s.p.: Tréning predajných zručností

2001                    Carrefour CZ: Outdoor teambuilding a facilitácia následného workshopu

2005                    Slovak Telecom, a.s.: Action Learning Group pre skupinu Key Players

2006                    Agentúra PMM s.r.o.: Action Learning Group (tréning interných koučov)

2006                    TATRA REAL, a.s.: Strategické riadenie firmy, Riadenie výkonu, Riadenie ľudských zdrojov

2008                    AVONET, s.r.o., interný lektor – Interná komunikácia vo firme

2014                    FOD Brno (Fond ohrožených dětí): Solution Focus – Supervize manažmentu FOD

2014                     Zlínsky kraj, 2 skupiny sociálnych pracovníkov: Na riešenie orientovaný prístup

s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP

2016 – 17             Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava: Výcvik – Na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii, s udelenou akreditáciou MPSV, č. 2013/1609-PC/SP

 

Comments are closed.

  • Poslední komentáře

    • Osobní galerie

      20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425442395737_4666623_n-jpg 26498_1425450835948_2001321_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1427110237432_7976335_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 66179_10200628403852199_979285361_n-jpg 249534_2206612804509_4931515_n-jpg 548387_4842249693784_569404942_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg 1239896_10202216103863707_1185667343_n-jpg